تایم لاین من عبارتست از افاضات جنابان ننه سرما و نامیرا ! همین
اولا دلت بخواد.دوما هاید کن نبینی.والله.متبختر ‎· farzaaneh
بعد همین؟همین کم چیزیه اصن.واقعا که.نآمیرا کجایی؟ ‎· farzaaneh
خوبه به تایم لاین هم سر بزن.هر از گاهی از صفحات دایرکت بیا بیرون:))) ‎· farzaaneh
:)) اگه به شما شیرازو ها باشه سالی یه خط یکیتون تایپ میکنه ‎· نآمیرآツ
بر یررره ( مشدی بودا ) ‎· رهــــــــرو™
افاضات یعنی چی؟از فضله میاد؟ ‎· نآمیرآツ
@mohamad: از فضله نمیاد اما منظورش همین بود:))واقعا که ‎· farzaaneh