تولد حضرت زینبه
امروز؟ ‎· بــــــــــاران!
فردا // 5 جمادی الاول ‎· رهــــــــرو™
29اسفندم تولد منه:دی ‎· farzaaneh
17 بهمن هم تولد من بودددد ‎· رهــــــــرو™
گذشته ها گذشته رهرو.اما تا 29اسفند کلی مونده ‎· farzaaneh
يادم باشه به زندايم تبريك بگم پرستاره... مچكر از ياداورى ‎· بــــــــــاران!
خواهش :) ‎· رهــــــــرو™