تولد حضرت زینبه
فردا // 5 جمادی الاول ‎- رهــــــــرو™
29اسفندم تولد منه:دی ‎- farzaaneh
17 بهمن هم تولد من بودددد ‎- رهــــــــرو™
گذشته ها گذشته رهرو.اما تا 29اسفند کلی مونده ‎- farzaaneh
يادم باشه به زندايم تبريك بگم پرستاره... مچكر از ياداورى ‎- بــــــــــاران!
خواهش :) ‎- رهــــــــرو™