این ترم خنده داره بخدا ! یه کلاسم 4 نفرن! یکیشون کلا نمیاد! یه کلاسم 7 نفرن همون 3 نفر کلاس اولیه میان فقط یه کلاسم 30 نفرن، هیچکی نمیاد ! :| :|
شما برا چی میرین پس؟ ‎- خانوم میم
از بس سخت گیری ‎- hadi