שלום, רוסיה!
?שלום, בחרציק! מה נשמה ‎- Res Bublica
כל טוב, אחי! ‎- salamandra salamandra
!אימא רוסיה אומרת: הי ‎- Res Bublica
@mastul: נשמע עם ״ע״, אגב ‎- si_mens_non_laeva_fuisset
!זה נשמה אחרה ‎- Res Bublica
!אבל זה מצוין שחברה גרא סוף כל סוף ויש לנו נשאים מעניינים ‎- Res Bublica
.און דאס איז א שיינע משל, פארווראס איך ליב ניט עברית: אוף אונזערער שפה יעדער רעד ווי וויל, בלי מרות, גברת ‎- Res Bublica
יא, אדוני, ס׳איז א גראיסע מזל, אז ניטא קיין אולפנים פאר יידיששפראחערן ‎- si_mens_non_laeva_fuisset
.פאראן, פאראן, אבער מיט קירים אלעמאל ‎- Res Bublica
A mury runą, runą, runą.. ‎- si_mens_non_laeva_fuisset