שלום, רוסיה!
?שלום, בחרציק! מה נשמה ‎- испорченая канарейка
כל טוב, אחי! ‎- salamandra salamandra
!אימא רוסיה אומרת: הי ‎- испорченая канарейка
@mastul: נשמע עם ״ע״, אגב ‎- si_mens_non_laeva_fuisset
!זה נשמה אחרה ‎- испорченая канарейка
!אבל זה מצוין שחברה גרא סוף כל סוף ויש לנו נשאים מעניינים ‎- испорченая канарейка
.און דאס איז א שיינע משל, פארווראס איך ליב ניט עברית: אוף אונזערער שפה יעדער רעד ווי וויל, בלי מרות, גברת ‎- испорченая канарейка
יא, אדוני, ס׳איז א גראיסע מזל, אז ניטא קיין אולפנים פאר יידיששפראחערן ‎- si_mens_non_laeva_fuisset
.פאראן, פאראן, אבער מיט קירים אלעמאל ‎- испорченая канарейка
A mury runą, runą, runą.. ‎- si_mens_non_laeva_fuisset