שלום, רוסיה!
?שלום, בחרציק! מה נשמה ‎· Vapper Esmeralda
כל טוב, אחי! ‎· salamandra salamandra
!אימא רוסיה אומרת: הי ‎· Vapper Esmeralda
@mastul: נשמע עם ״ע״, אגב ‎· si_mens_non_laeva_fuisset
!זה נשמה אחרה ‎· Vapper Esmeralda
!אבל זה מצוין שחברה גרא סוף כל סוף ויש לנו נשאים מעניינים ‎· Vapper Esmeralda
.און דאס איז א שיינע משל, פארווראס איך ליב ניט עברית: אוף אונזערער שפה יעדער רעד ווי וויל, בלי מרות, גברת ‎· Vapper Esmeralda
יא, אדוני, ס׳איז א גראיסע מזל, אז ניטא קיין אולפנים פאר יידיששפראחערן ‎· si_mens_non_laeva_fuisset
.פאראן, פאראן, אבער מיט קירים אלעמאל ‎· Vapper Esmeralda
A mury runą, runą, runą.. ‎· si_mens_non_laeva_fuisset