שלום, רוסיה!
?שלום, בחרציק! מה נשמה ‎· О.фицерический ст.олик
כל טוב, אחי! ‎· salamandra salamandra
!אימא רוסיה אומרת: הי ‎· О.фицерический ст.олик
@mastul: נשמע עם ״ע״, אגב ‎· si_mens_non_laeva_fuisset
!זה נשמה אחרה ‎· О.фицерический ст.олик
!אבל זה מצוין שחברה גרא סוף כל סוף ויש לנו נשאים מעניינים ‎· О.фицерический ст.олик
.און דאס איז א שיינע משל, פארווראס איך ליב ניט עברית: אוף אונזערער שפה יעדער רעד ווי וויל, בלי מרות, גברת ‎· О.фицерический ст.олик
יא, אדוני, ס׳איז א גראיסע מזל, אז ניטא קיין אולפנים פאר יידיששפראחערן ‎· si_mens_non_laeva_fuisset
.פאראן, פאראן, אבער מיט קירים אלעמאל ‎· О.фицерический ст.олик
A mury runą, runą, runą.. ‎· si_mens_non_laeva_fuisset