חג שמח, אורתודוכסים‎!
.כתבים עם "ק", אגב ‎· tėra
לו: ״מ.ס. בני יפו אורתודוכסים״, דוגמא שועל ‎· salamandra salamandra
!פאק! במילום שלי (של פדלסקי) זה עם ק. כלות בעיות בגלל רוסים ‎· tėra