עכשו טאנצן ושיעור של רוסית לכולם: https://www.youtube.com/watch?v=ARC14D6DfgE