RT @Conformist77: شت دوباره فیلتر شد //// #فرندفید #توییتر .
یاد مرحوم #فرندفید گرامی
تایم‌لاین خوندن با توییت‌بات آدم رو یاد مرحوم #فرندفید میندازه .
kermoonia.jpg
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم؟ #فرندفید
قبلا بحث دوان دوان شدید بود الان بحث شوهرم و بچه‌م #فرندفید
اسمایلی #فرندفید