دارم کتاب سه‌شنبه‌ها با موری را می‌خونم، از #فیدیبو، کتاب چاپیش را هم دارم ولی چون ترجمه‌ی مزخرفی داشت مجبور شدم رهاش کنم و بیام سراغ این .
یکی از بزرگترین مشکلات #فیدیبو و #طاقچه تعداد کم کتاب‌هاشونه، چند وقتی هست که به ندرت کتاب‌های مورد نظرم را اون‌جا پیدا می‌کنم .
کتاب سانسور شده میخونی؟ ‎· Mamad
@mirzaie: نمیشه که کتاب نخوند که ممکنه سانسور داشته باشه ‎· Ehsan Sh
#فیدیبو دیگه به درخواست‌هام جواب نمی‌ده، فک کنم خسته‌شون کردم :دی .