...Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir. [İbrahim Suresi, 39] #AyetBul .
Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. (Fecr Suresi/28) #AyetBul .
Kötülüğü en güzel olanla uzaklaştır... (Mü'minun Suresi, 96) #AyetBul .
"Rabbimiz bize yeter" (Al-i İmran Suresi, 173) #AyetBul .
… Onların çoğu akıl erdirmez. (Maide Suresi, 103) #AyetBul .
Dedi ki: Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser? ( Hicr / 56 ) #AyetBul .
Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol! ( Hicr / 98 ) #AyetBul .
Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz, bunda iman edenler için bir ayet vardır. [Ankebut, 44] #AyetBul .
"... Güzel söz O'na yükselir, salih amel de onu yükseltir..." (Fatır Suresi, 10) #AyetBul .
Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın...(Al-i İmran Suresi, 200) #AyetBul .
Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. (Duha Suresi / 11) #AyetBul .
...Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır.... Hucurat 13 #AyetBul .
"... Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez..." (Bakara Suresi, 185) #AyetBul .
"Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız." (A'la Suresi, 8) #AyetBul .
11/117- "Halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi." #AyetBul .
"Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir" (Tevbe Suresi, 40) #AyetBul .
"... Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever." (Maide Suresi, 42) #AyetBul .
Rabbinden sana vahyedilene uy. O'ndan başka İlah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir. (Enam Suresi, 106) #AyetBul .
"Hiç şüphesiz, zikri (Kuran'ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da gerçekten Biziz" (Hicr Suresi, 9) #AyetBul .
"Biz Kitap'ta hiçbir şeyi noksan bırakmadık..." (Enam Suresi, 38) #AyetBul .
"Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kuran'ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar" (Furkan Suresi, 30) #AyetBul .
"...Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur." (Tevbe Suresi, 116) #AyetBul .
"Korkma" dedik. "Muhakkak sen üstün geleceksin." (Taha Suresi / 68) #AyetBul .