"Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir" (Tevbe Suresi, 40) #AyetBul .
"... Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever." (Maide Suresi, 42) #AyetBul .
Rabbinden sana vahyedilene uy. O'ndan başka İlah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir. (Enam Suresi, 106) #AyetBul .
"Hiç şüphesiz, zikri (Kuran'ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da gerçekten Biziz" (Hicr Suresi, 9) #AyetBul .
"Biz Kitap'ta hiçbir şeyi noksan bırakmadık..." (Enam Suresi, 38) #AyetBul .
"Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kuran'ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar" (Furkan Suresi, 30) #AyetBul .
"...Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur." (Tevbe Suresi, 116) #AyetBul .
"Korkma" dedik. "Muhakkak sen üstün geleceksin." (Taha Suresi / 68) #AyetBul .
Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. (Ali İmran Suresi / 139) #AyetBul .
Sen ölülere duyuramazsın, arkalarını dönmüş kaçarken sağırlara da çağrıyı işittiremezsin. ( 27/80 ) #AyetBul .
“Kuşkusuz Allah kötü ve çirkin olanı emretmez!” Araf suresi–28 #AyetBul .
“Allah, kulları için zulüm dilemez!” Mümin- 21 #AyetBul .
(Allah,) Gözlerin hainliklerini ve göğüslerin sakladıklarını bilir. [Mümin Suresi, 19] #AyetBul .
Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve doğru (sadık)larla birlikte olun. (Tevbe Suresi, 119) #AyetBul .
...Rabbim, benim göğsümü aç. Bana işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz; Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Taha Suresi 25/28 #AyetBul .
Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. (Bakara Suresi / 148) #AyetBul .
" Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin..." (Nisa Suresi / 86) #AyetBul .
"Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum." 40/32 #AyetBul .
"Hiç şüphesiz, Biz herşeyi kader ile yarattık" (Kamer Suresi, 49) #AyetBul .
" Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının, dinleyin ve itaat edin..." (Teğabün Suresi, 16) #AyetBul .
"...Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur." (İsra Suresi, 81) #AyetBul .
"Gönülden boyun eğerek, Allah'ın huzuruna durun." (Bakara, 2/238) #AyetBul .
İnsanların çoğuna uyan sapıtır. (Enam Suresi, 116) #AyetBul .
"İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor?" (Kıyamet Suresi, 36) #AyetBul .