"..Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım."Yunus:15 #HzMuhammed .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav)'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) yanındakilere daima şefkatle davranmıştır .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) sadece kendisine vahyolunana uymuştur. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) Müslümanların üzerlerindeki zorlukları kaldırmıştır. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) konuşmalarında daima Allah'ı tesbih ederdi. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) insanları vicdanlarını etkileyecek şekilde hikmetle uyarıp korkutmuştur .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) insanlardan hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah'ın hoşnutluğunu aramıştır. .
"..Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım."Yunus:15 #HzMuhammed .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav)'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) yanındakilere daima şefkatle davranmıştır .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) sadece kendisine vahyolunana uymuştur. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) Müslümanların üzerlerindeki zorlukları kaldırmıştır. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) konuşmalarında daima Allah'ı tesbih ederdi. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) insanları vicdanlarını etkileyecek şekilde hikmetle uyarıp korkutmuştur .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) insanlardan hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah'ın hoşnutluğunu aramıştır. .
"..Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım."Yunus:15 #HzMuhammed .
"..Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım."Yunus:15 #HzMuhammed .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav)'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) yanındakilere daima şefkatle davranmıştır .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) sadece kendisine vahyolunana uymuştur. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) Müslümanların üzerlerindeki zorlukları kaldırmıştır. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) konuşmalarında daima Allah'ı tesbih ederdi. .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) insanları vicdanlarını etkileyecek şekilde hikmetle uyarıp korkutmuştur .
Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) insanlardan hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah'ın hoşnutluğunu aramıştır. .