Search took 0.15 seconds

Search for '#Nowruz' in texts

User avatar

#نوروز #Nowruz https://t.co/ubKSsSyMrS .

User avatar

#نوروز #Nowruz https://t.co/KPON2zz12d .

User avatar

#نوروز #Nowruz https://t.co/2Ev5PHqTPm .

User avatar

Rice green herbs with vegan fish fillet or Sabzi Polo Mahi (Persian: سبزی پلو با ماهی وگان). Today is the first day of spring and Persian new year or Nowruz. It has been celebrated for over 3,000 years. Sabzi Polo Mahi is a traditional New Year's Day meal of rice with green herbs served with fish and i have make it with a vegan soy-based fish fillet to be able to celebrate the traditional new year :) . The traditional seasoning for Sabzi Polo are parsley, coriander greens (cilantro), chives, dill herb, and fenugreek greens. The many green herbs in this dish are said to represent the greenness of Spring.#vegan #vegansofig #veganism #vegansofinstagram #cleaneating #veganfoodporn #plantbased #plantbaseddiet #veganfoodshare #plantstrong #healthyeating #veganfood #foodshare #bestofvegan #veganfoodspot #veganeats #instafood #vegetarian #veganfoodporn #whatveganseat #persianvegan #vegannoms #vegandiet #veganlifestyle #veganman #persianfood #PersianNewyear #Nowruz سبزی پلو با ماهی گیاهی که ما هم بتونیم جشن خودمون رو بگیریم :) ماهی هم از پروتئین سویا و یک سری از ادویه جات درست شده. سال نو به همه مبارک بعد و با آرزوی بهترین ها در سال جدید برای همه مردم دنیا. #گیاهخواری #نوروز #وگان

Comment

ماهی گیاهی خوب بود :))) دستور ماهیشو یه جا بزار :دی

 ‎· M∂s♥ud
8 more comments
Comment

@ardvisoor: ما میتوانیم :)))

 ‎· Mahdi
User avatar

#Nowruz #Nowruz95 #نوروز #نوروز95 #هفت_سین اینم از هفت سین ما https://t.co/7BwfNO4Nrh

User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mqzik, and worthlisteningto

نوبهار

Comment

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمد از ره فصل زیبای بهار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نوبهاران خنده زد بر سبزه زار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌پیک نوروزی رسید از آسمان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌از سفر آمد پرستو نغمه خوان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باز شد چشم بنفشه بر بهار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌زرد و نیلی در کنار چشمه سار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بخت اگر خواب است بیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌عاشقانه باز دیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمده نوروز در ایران زمین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک ما شد رشک فردوس برین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نارنج و ترنج و عطر بید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می توان از تربت حافظ شنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باز شد چشم بهاران بر خزر ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد صدفها خانه در و گوهر ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دشت ارژنگ باز هم بیدار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌از شقایق دامنش گلنار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌قاصدک آمد که مهمان آمده ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نرگس های ایران آمده ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک من ای قبله گاه عاشقان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نوبهارانت همیشه جاودان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌رودهایت پر خروش و بی قرار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌کوههایت سر بلند و استوار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بند بند ما همه از خاک توست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تار و پود ما ز خاک پاک توست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمده نوروز در ایران زمین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک ما شد رشک فردوس برین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نارنج و ترنج و عطربید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می توان از تربت حافظ شنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خون پاک عاشقی در جان ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ریشه این عشق در ایران ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌هموطن نوروز تو پیروز باد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای وطن هر روز تو نوروز باد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌هموطن آمد دوباره نوبهار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد سراسر خاک ایران لاله زار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد فلک از باد نوروزی جوان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باز کرده چتری از گل ارغوان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آسمان برداشت زیر ابروی عشق ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌پرشده دنیا زعطر و بوی عشق ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بخت اگر خواب است بیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌عاشقانه باز دیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نوبهاران خنده زد بر کوهسار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌پونه زاران شد کنار چشمه سار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌قطره شبنم به برگ گل چکید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شانه زد باد بهاران زلف بید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دامن ایران زگل سرشار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای عزیزان موقع دیدار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بعد از این هر روز بهتر روز ما ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌جاودانه تا ابد نوروز ما ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمده نوروز در ایران زمین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک ما شد رشک فردوس برین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نارنج و ترنج و عطر بید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می توان از تربت حافظ شنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خون پاک عاشقی در جان ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ریشه این عشق در ایران ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌هموطن نوروز تو پیروز باد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای وطن هر روز تو نوروز باد

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
4 more comments
Comment

نوروز نیاں بچپن آلیاں یاداں نہ دِواؤ مِکی ماڑا :-))

 ‎· SaeedVasi
User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mqzik, and worthlisteningto

یک گل، ده گل، صدها گل ~ سیمین قدیری

Comment

یک گل ، ده گل ، صدها گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌این‌ جا ، آن‌ جا ، هر جا گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دامن ، دامن ، فروردین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می‌روید بر دل‌ ها گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باغ و دره پر گل شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌کوه و دشت و صحرا گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌لب‌ها را گل خندان کرد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد از شادی لب‌ها گل

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

آخی این آهنگ بشدت نوستالژیکه :)

 ‎· پریســــا
Comment

++

 ‎· SaeedVasi
Comment

#HappyNowruz #Nowruz 1395 #HappyNewYear_IRAN!

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10