این مرسی اه رو منم میخواستم پست کنم همتون نوشتیدش که