رفته بودم پیش یه کلکسیون فروش گرون فروش تو حرفاش گفت اکثرا از ورچین میگیرن جنسهاشونو اومدم دیدم ورچین تو اینستا ادد کرده منو :)))))