امروز دوتا مشتری اسباب بازی هم داشتم ...به به خیلی کیف میده کم کم دست اولشو دارم پیدا میکنم احتمالا یه سری هم جنس ولنتاین بیارم