انقدر گفتیم الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی ... الان که تب کردم هیچکی نیست آب بده بهم
پوووف ‎· جولیا پندلتون
منظورت اينه كه يه ليوان آب بده دستت ديگه؟ ‎· Farzaaneh
@farzane: تقریبا ‎· سعید ©