تسبیحمو گذاشتم گروه انگشتر بازا گفتن چند گفتم 800 ببینم میخرن یا نه
manam bebinam tasbihet ro? ‎- نیالا
@nialak: عکسشو گذاشتم ‎- سعید ©
800هزار تومن؟ چرا انقدر گرون؟ ‎- حســـــــنے
استخون شتره ، عتیقه اس ‎- سعید ©