تسبیحم
16517833477_53cd4270ce.jpg
اون آدرس گوشه عکس هم سایت خودمه ‎- سعید ©
سعید سایتت بالا نمیاد . ‎- رضا
آره رضا هاستش مجانیه هر از گاهی داون میشه تنبلیم میاد بیارم رو هاست پولی ‎- سعید ©
هاست مجانی دردسره. ‎- رضا
اصلا مصیبته 4 تا سایت داشتم 3 تاشو آوردم پولی این یکی رو تنبلیم میاد ، کلا دوسش نداشتم ‎- سعید ©
هاست مجانی داخلی به درد یک صفحه اچ تی ام ای میخوره چون بازدید بره بالا مشکل پیدا میکنه . ‎- رضا
@reza61 دقیقا اصلا فکر کنم با این وضعیت بکاپم نتونم بگیرم یه چی دیگه علم باید کنم ‎- سعید ©
چقدر قشنگه. خیلی خوبه این ‎- نیالا