اتوبان امام علی واقعا خطریه!یه سریا که هیچ شناختی از رانندگی تو اتوبان ندارن پاشون باز شد به اتوبان و یهویی تصادف
واس من که به طور متناوب از خوزستان میام باس برم بالا بهترین مسیره ‎· Milad
@miladam واسه همه خوبه ولی به شرطی که حواسشون باشه خیلی ناراننده توش وجود داره و اکثر تصادفهای ناجور اینجا اتفاق می افته ‎· سعید ©