آیییی که صدای لرزونشششش تو یه خوابی که از سر خستگی رفتی میاد سراغت نفشتو بند میارههه خدااا ما دلشو نداریم به خودت قسم تمومش کن