من اینجا دارم از غصه برادرم خفه میشم دیگه هم برام مهم نیست کی چی میشه
چی شده سعید؟ ‎· alifkr
؟؟؟ ‎· نومیا
چی شده؟ چرا چیزی نمیگی:| ‎· hadi
@hadinik @hossien @nomia @alifkr برادرم دچار یه مشکل شده که انگار فعلا قابل حل نیست ‎· سعید ©