Avatar for saeed
برادرم هوای شهر را برف گرفته سرما بیداد میکنه چجوری بهت بگم مواظب باش موتور سوار نشو :(((
Comment
:O شت، چی شده :( ‎· شرجیــ نشین ™
Comment
اسم موتور میاد تن و بدنم میلرزه .... ‎· شرجیــ نشین ™
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place