معصومی نژاد ایتالیا رو کنترات برداشته خودش به تنهای فیلمبردار ، عکاش و خبرنگاره ، همسرشم مترجم روحانی بوده تو سفر اخیرش به ایتالیا

2015-2016 Mokum.place