میخواستم برم جنس جدید واسه ولنتاین اینا ردیف کنم اصلا گذاشتم کنار مشتری هارو هم میپرونم