اگه زنگ نزنه چی :( چیکار کنم خدا
زنگ میزنه :X ‎- اسکولاسیون