اگه زنگ نزنه چی :( چیکار کنم خدا
زنگ میزنه :X ‎· اسکولاسیون
@oskolasion: زد ‎· سعید ©