امروز ششمین روز از روز جدایی تو از ماست،همچنان به یاد توام همچنان نگران ولی کو مفری کو مامنی هیچ جایی نیست