Avatar for saeed
کاش زودتر ختم به خیر شود ، زودتر این ماجرای سیاه تمام شود،بغض ها امانمان را بریده است پسر کوچکمان دوباره برگردد
Comment
چی شده؟ ‎· پرگار
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place