یه زمانی بچه بودیم بیشترین جنگ با برادر داشتم حالا من دارم دق میکنم و بقیه زندگی عادیشونو دارن با یکم چاشنی ناراحتی من کلا فلج شدم