شرکت های بیمه برای پایین نگه داشتن نرخ بیمه شتر پرورش می دهند !
یعنی چی واقعا؟جدی؟ ‎- نآمیرآツ
@mohamad بله چون قیمت شتر بره بالا حق بیمه هم میره بالا مردم کمتر بیمه میکنن با این کار شتر گرون نمیشه ‎- سعید ©