جدی جشنواره فیلم فجر ارزش اینهمه صف وایسادن داره ؟
من اهلش نیستم ولی یه سری فیلم هایی که شاید توقیف بشن یا سانسور ‎· آق مَهدی
@mr_mahdi حالا مام 4 تا بلیط رسید بریم ببینیم چه خبره ‎· سعید ©