ساندویچی نزدیک سینما میگه چند سال قبل ایام جشنواره تا 1000تا نون هم میگرفته ولی الان نهایتش 150 تا نون بگیره اضافه هم میاد