تو هر جای این فضای مجازی میری هستن عده ای که دارن بهم بد وبیراه میگن اینم فرهنگ 2500ساله