میگی خاک عالم عشقو عاشق بده روی سر دختر بندری چارقده میگم بیا انقد منو ازار نده میگی اخه کی دست تو دختر میده
آره دست تو دختر میده ‎· SaeedTheGiraffe ?