پریروز تو دفتر نشسته بودم پسر و دختر جوانی آمدن که گویا کار تهیه ژورنال میکردن بعد از دیدن نمونه کار گفتم مدل44داشتید بیاید رفتن که پیدا کنن
يافت نميشه :))) ديگه به اون مدل نميگن كه :ى ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: همین دیگه :دی اشتباه جا افتاده این قضیه ممکنه یکی با 48 هم مدل باشه ‎· سعید ©