امشب از #جشنواره_فیلم_فجر من بلیطهای فیلم جشن تولد را داشتم ولی دلم میخواست از فیلمهای سودای… https://t.co/1zp7VE1Fqf
امشب کفشهایم کو؟ ساخته پوراحمد رو دیدم... فیلم خوب بود اما بازی کیانیان عالی بود ‎· آق مَهدی