نمیدونم مشکل از فشار گاز یا طبقه دومی مدیرساختمون شده شوفاژهارو کم کرده که خونه انقدر سرده تا صبح با بخاری برقی خوابیدم