خیلی خر بودن که تولید PK رو تعطیل کردن جاش پراید ریختن تو بازار خیلی جمع جوره لامصب