ولی واقعا کار با لپتاپ یه چیز دیگه اس تو روحت استیو جابز که مردمو تبلت به دست کردی