اینستاگرام را آپدیت کنید خیلی خوب میشه چند اکانتو ساپورت میکنه