85 درصد تایم لاین استیجین در حالی که ما 2 ساله ماهواره مون خرابه و کسی دنبال درست کردنش نیست