یکی از بدترین روزهای کاریمو سپری کردم ، تا مرز سکته رفتم
مبارکه ‎· samantam
ای بابا :( چراا؟ ‎· آیــــه!
چه شد؟ ‎· Myri∂m
ای بابا ‎· حُسین آفلاین
:| ‎· SaeedTheGiraffe ?
@aye @myriam @hossien @saeedgreen یه جنسی رو فروختم کارخونه ارسال نکرده ضایع شدیم ، یه جنس دیگه اومده مشتریش پول نداد براش بفرستیم ، یه نمونه خیلی مهم با اتوبوس از ترکیه اومده بود که تو اتوبوس گم شده بود خلاصه کشتن منو ‎· سعید ©
ای بابا ‎· حُسین آفلاین