Avatar for saeed
یکی از بدترین روزهای کاریمو سپری کردم ، تا مرز سکته رفتم
Comment
مبارکه ‎· samantam
Comment
ای بابا :( چراا؟ ‎· آیــــه!
Comment
چه شد؟ ‎· Myri∂m
Comment
ای بابا ‎· حُسین آفلاین
Comment
@aye @myriam @hossien @saeedgreen یه جنسی رو فروختم کارخونه ارسال نکرده ضایع شدیم ، یه جنس دیگه اومده مشتریش پول نداد براش بفرستیم ، یه نمونه خیلی مهم با اتوبوس از ترکیه اومده بود که تو اتوبوس گم شده بود خلاصه کشتن منو ‎· سعید ©
Comment
ای بابا ‎· حُسین آفلاین
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place