یکی از بدترین روزهای کاریمو سپری کردم ، تا مرز سکته رفتم
مبارکه ‎- samantam
ای بابا :( چراا؟ ‎- آیــــه!
چه شد؟ ‎- Myri∂m
ای بابا ‎- حُسین آفلاین
@aye @myriam @hossien @saeedgreen یه جنسی رو فروختم کارخونه ارسال نکرده ضایع شدیم ، یه جنس دیگه اومده مشتریش پول نداد براش بفرستیم ، یه نمونه خیلی مهم با اتوبوس از ترکیه اومده بود که تو اتوبوس گم شده بود خلاصه کشتن منو ‎- سعید ©
ای بابا ‎- حُسین آفلاین