سیستم کار مانتو خیلی مسخره شده!از لحاظ کاسبی شما کافیه یه فروشگاه خوب داشته باشی میتونی بسته به اعتبارت کلی جنس امانی بریزی