تو برخوردهای عمومی مردم مخصوصا تو رانندگی رفتارهایی میبینم که به نظر من ریشه در یک بیماری روح و روان داره میخوام با تگ #سادیسمیا آشناتون کنم

2015-2016 Mokum.place