تو اتوبوس یا مترو خیلی ریلکس جلوی درب وای میسن و گاها حتی میله رو هم دو دستی میگیرن و اجازه خروج به هیچ کسی رو نمیدن #سادیسمیا