تو اتوبان کافیه یک متر فاصله بیشتر بشه با ماشین جلویی همیشه یه ماشین هست که خودشو به زور بچپونه تو اون فاصله # سادیسمیا