احتمالا از شنبه سود سپرده ها کاهش پیدا میکنه،پاسارگاد یکساله ویژه باز میکنه که اگه تا یکماه بهش دست نزنی بعدش هر وقت برداری20%حساب میشه
الان چقدره؟ از اول اسفند چقدر ميشه؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: الان 20درصده از اول اسفند 18 درصد ‎· سعید ©