فردا شب این موقع ها دیگه خواهر رفته خونه بخت
مبارک باشه ‎- پریســــا
@parisa: ممنون ‎- سعید ©
به به مبارکه ‎- ElnazGh
تبریک میگم سعید جان ... ‎- Caspian
@elnaz_gh: خیلی خیلی متشکرم@caspianir ‎- سعید ©