فردا شب این موقع ها دیگه خواهر رفته خونه بخت
مبارک باشه ‎· پریســــا
@parisa: ممنون ‎· سعید ©
به به مبارکه ‎· ElnazGh
تبریک میگم سعید جان ... ‎· Caspian
@elnaz_gh: خیلی خیلی متشکرم@caspianir ‎· سعید ©