تو اینستا واسه اصلاح طلب ها تبلیغ میکنه اونوقت هنوز نمیدونه دوتا برگه رای میدن و فکر میکنه 46تا اسم باید تو یک برگه نوشته بشه