نوتلا من باش
شکلات صبحانه ی پاک من باش ‎· SaeedTheGiraffe ?
ای غرب زده :)) ‎· شرجیــ نشین ™
این #نفوذ #نفوذ که میگن همینه =)) ‎· شرجیــ نشین ™
نفوذ :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه ديگه نوتلا خيلى ضرر داره خوب نيس ديگه :)) ‎· بــــــــــاران!
فرمند من باش ‎· Florette
@sharjineshin: خامه شکلاتی خوبه؟ ‎· سعید ©
@azadehgh65: @saeedgreen @flormaah شیرینی رولت ‎· سعید ©