نوتلا من باش
شکلات صبحانه ی پاک من باش ‎- SaeedTheGiraffe ?
ای غرب زده :)) ‎- شرجیــ نشین ™
این #نفوذ #نفوذ که میگن همینه =)) ‎- شرجیــ نشین ™
نفوذ :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
نه ديگه نوتلا خيلى ضرر داره خوب نيس ديگه :)) ‎- بــــــــــاران!
فرمند من باش ‎- Florette
@sharjineshin: خامه شکلاتی خوبه؟ ‎- سعید ©
@azadehgh65: @saeedgreen @flormaah شیرینی رولت ‎- سعید ©