دقیقا میخواستم همینو بگم بعضیا جوری مخالف رای دادنن هر کی ندونه فکر میکنه کل زندگیشونو هزینه دادن سر مبارزه https://t.co/0Z8DHJLJbb