عکس کیکی که یار برای جشن سالگرد آشناییمان تدارک دیده بود قبل از اینکه توسط خودمون شوآف بشه توسط فروشنده اش رفت رو اینستا :))))
ماهم ببينيم :دى ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: اینجا سعی کروم نشد آپلود بشه اینستا گذاشتم که لینکشم اومده توییتر ‎- سعید ©